Personuppgifter

Jakt & Uteliv är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Jakt & Uteliv. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra/radera dina uppgifter genom att logga in på ditt konto här i webbshoppen.